com conjugar acostarse

Com conjugar Acostarse?

Per a la conjugació del temps pretèrit, aneu a Conjugació del temps pretèrit Acostarse.

Conjugació acostarse: temps present.

jo joacuesto
el/ella seacuesta
ns. númsacostem
vs. osacostàis
ells/com seacuestan

Quina és la conjugació d'Acostarse?

Temps present d'Acostarse
Pronoms subjectesTemps presentTraducció
joem acuestoMe'n vaig al llit
us acuestesvas al llit
el/ella vostèse acuestahe/she goes to bed – tu (formal) te'n vas al llit
nosaltres/ nosotrasens acostemanem al llit

Com es conjuga Acostarse en el pretèrit?

Tal com indica el -se a l'infinitiu, el verb acostarse és pronominal.

Conjugació pretèrita d'Acostarse.

Pronoms subjectesConjugació Acostarse: PretèritTraducció
vosotrosos acostasteistots vau anar al llit
ellos/ellas/ustedesse acostaronells o vosaltres tots (formals) van anar al llit

Com s'utilitza Acostarse?

En el cas d'acostarse, podeu utilitzar-lo dir-li a algú que esperes, desitges, vols o dubtes que se'n vagi al llit. A més, el present de subjuntiu és quan li dius a algú que és necessari, bo, recomanable, etc. que vagi a dormir.

Acostarse és imperfecte o pretèrit?

Acostarse és un verb espanyol que significa anar al llit. Acostarse es conjuga com a verb reflexiu en el temps de pretèrit. Acostarse apareix al cartell dels 100 verbs pretèrits espanyols més utilitzats com el verb reflexiu número 1 més utilitzat.

Vegeu també per què les roques ígnies que es solidifiquen sota terra es refreden tan lentament

Acostarse i Dormirse volen dir el mateix?

“Acostarse” és un verb reflexiu que sovint es tradueix com “per anar al llit“, i “dormirse” és un verb reflexiu que sovint es tradueix com “to adormir-se”.

Quina diferència hi ha entre Acostar i Acostar?

“Acostar” és un verb transitiu que sovint es tradueix com “to put to bed”, i “acostar” és un verb reflex que sovint es tradueix com “per anar al llit“.

Com es conjuga Acostarse a l'imperfet?

Amb el gràfic següent podeu aprendre a conjugar el verb espanyol acostarse en temps imperfet.

Modalitat: Indicatiu.

Pronom personalConjugació
Joem costaba
Tuet costabas
El/Ellase costaba
Nosotrosens acostàbam

És dit un pretèrit?

El pretèrit de dir també ho és irregular i la seva tija esdevé dij-.

Pronoms subjectesDecir Conjugació: Pretèrit
él/ella/ustedva dir
nosaltres/asdijimos
vosotros/asdijisteis
ellos/ellas/ustedesdijeron

Levantarse té un canvi de tija?

Com que aixecar és un verb regular, segueix utilitzant la seva tija (levant-) per formar el seu imperatiu. Nota: Quan un verb és reflexiu, les seves formes d'imperatiu tenen els pronoms ANNEXATS al final, fent una sola paraula, i no al davant, com a la resta de temps.

Com es conjuga Levantarse en subjuntiu?

Amb el gràfic següent podeu aprendre a conjugar el verb espanyol levantarse en present de subjuntiu.

Modalitat: subjuntiu.

Pronom personalConjugació
Joem llevant
Tute levantes
El/Ellaes llevant
Nosotrosens levantem

Com es conjuga dir?

Decir és un verb irregular espanyol que significa dir, dir.

Decir Conjugació: temps present.

jodigo
daus
el/elladaus
ns.dècims
vs.decís

Comer és un irregular?

Notes: comer és a verb completament regular.

Quina és la forma yo de empezar?

Empezar és un verb irregular espanyol que significa començar, començar.

Conjugació Empezar: temps present.

joempiezo
empiezas
el/ellaempieza
ns.comencem
vs.empezáis

Leer és irregular?

Leer és un verb espanyol que significa llegir. Leer es conjuga com un verb irregular en el temps de pretèrit.

Vegeu també d'on treuen l'energia els animals

Quina diferència hi ha entre Despertarse i Levantarse?

Despertarse significa despertar, deixar de dormir. Levantarse significa deixar el llit.

Quin és el contrari de Levantarse?

opuestocontrari
dede de
aixecar-seaixecar-se

Dormirse està canviant alhora reflex i tija?

Perquè dormir ho és un verb irregular que canvia de tija, també has de canviar el -o a -ue en cada conjugació EXCEPTE les formes nosotros i vosotros.

Resum de la lliçó.

Pronom de subjecteConjugació Dormir
ellos/ellas/ustedesduermen

Què és Banarse English?

verb. banyar-se [verb] per anar a nedar.

Què signifiquen els verbs reflexius?

Un verb reflexiu és aquell on el subjecte i l'objecte són el mateix, i on l'acció "reflexiona" sobre el tema. S'utilitza amb un pronom reflexiu com myself, yourself and herself en anglès, per exemple,I washed myself.; Es va afaitar.

Què és comer en la teva forma?

Comer és un verb er regular espanyol que significa menjar.

Comer Conjugació: temps present.

jocom
ve
el/ellavine
nosaltres/ascomemos
vosotros/ascoméis

Quin tipus de verb canviant de tija és almorzar?

Almorzar (dinar) es troba entre un grup de verbs acabats en -ar. També pertany a un grup de verbs la tija dels quals canvia quan les conjugues en present. Hi ha tres grups diferents d'aquest tipus: els que tenen o com almorzar (dinar) que canvia a ue.

Dijo és un temps passat?

Conjugació Decir: Temps Pretèrit
jodije
dijiste
el/ellava dir
ns.dijimos
vs.dijisteis

Quin és el temps futur del poder?

En temps present, poder té un canvi de tija o –> ue en totes les formes excepte nosaltres/nosotras. En temps futur, el canvis de tija a podr- abans d'afegir els nostres futurs finals.

Resum de la lliçó.

Pronom de subjecteTemps Futur de Poder
él/ella/ustedpodrà
nosaltres/aspodrem
vosotros/aspodréis
ellos/ellas/ustedespodràn

Com es conjuga OIR en temps present?

En aquesta lliçó, hem après a utilitzar el verb espanyol oír, que significa "escoltar". ‘Ara ja saps com conjugar-lo en temps present.

Resum de la lliçó.

Pronom de subjectePresent d'indicatiuPresent de subjuntiu
jooigooiga
uisoigas
el/ella vostèuioiga
nosaltres/ nosotrasoímosoigamos

És correcte Yo Me Levanto?

Levantarse” (Yo me levanto…) és un verb prenominal, el que significa que per a aquests verbs tant el subjecte com el destinatari de l'acció (l'objecte gramatical) són el mateix. L'acció realitzada per algú afecta aquesta mateixa persona.

Com es conjuga Disculparse?

Conjuga el verb disculpar:
  1. em disculpo. et disculpes.
  2. …se ha disculpado… …nos disculpamos… …os disculpabais…
  3. Futur. disculparás. …
  4. Condicional. disculparies. …
  5. Subjuntiu. …
Vegeu també quina diferència hi ha entre la clorofil·la i el cloroplast

Llamar és regular o irregular?

Llamar es conjuga com a verb ar regular en el pretèrit. Llamar apareix al cartell dels 100 verbs pretèrits espanyols més utilitzats com el 14è verb ar regular més utilitzat. Per a la conjugació del present, aneu a Conjugació de Llamar - Temps present.

Com es conjuga Almorzar en subjuntiu?

El present de subjuntiu d'almorzar (dinar) serveix per expressar que desitja, espera, desitja, dubte, etc.

Resum de la lliçó.

Pronom de subjecteAlmorzar en present de subjuntiu
el/ella vostèalmuerce
nosaltres els nostresalmorcem
vosotros vosotrasalmorcéis

Com es conjuga dir al comandament?

És autora publicada de ficció en castellà. 'Decir' significa 'dir' i 'contar'. Sovint hem d'ordenar, suggerir o instruir als altres per dir o dir alguna cosa en particular.

Resum de la lliçó.

Pronom de subjecteDecir l'ordre afirmatiu
(tú)di
(vosotros/as)decidir
(ustedes)digan

Què és dir en forma de vostè?

Decir conjugació: formes bàsiques
AssignaturaPresentPretèrit
ell, ella, vostèdausva dir
nosaltresdècimsdijimos
vosotrosdecísdijisteis
ells, elles, vostèsdicendijeron

Com es conjuga decir en la forma yo?

“Decir” (dir o dir) és un dels verbs més utilitzats en castellà. És alhora canviant de tija (-e a -i) i irregular en la forma "yo". Per tant, és bastant difícil memoritzar totes les formes d'aquest verb.

Decir conjugació en castellà.

AssignaturaAfirmativaNegatiu
jo
dino digues
Ud.digano diga
nosaltresdigamosno digamos

Comer és una conjugació?

Comer és un verb espanyol que significa menjar. Comer és conjugat com un verb er regular en pretèrit.

Comer Conjugació: temps pretèrit.

jocomí
vosotros/ascomisteis
ells/ellascomieron

Com es conjuga comer en castellà?

Els exemples següents us mostren com està en acció: ¿Come usted tres veces al día? (Menges tres vegades al dia?)

Conjugant el verb espanyol venir (menjar)

ConjugacióTraducció
él/ella/ello/uno comeEll/ella/un menja
tu vineVostè (formal) menja
nosaltres venimNosaltres mengem
vosotros coméisTots (informal) mengeu

Conjugació Acostarse

Le Verbe Se Laver au Présent – ​​To Wash Yourself Temps present – ​​Conjugació francesa

Vídeo de conjugació Acostarse

Acostarse


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found